Kirkonkylän entisen koulualueen kunnostamista suunnitellaan

Tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan 14.12.2017 kunnanvaltuutettu Jukka-Pekka Alangon valtuustoaloitteen. Aloitteessa esitettiin, että Suomussalmen kunta yhdessä kyläläisten kanssa laatii yksityiskohtaisen suunnitelman aikatauluineen kirkonkylän entisen koulualueen käytöstä poistettujen rakennusten purkamiseksi ja kunnostaa alueen asukkaiden yhteiseksi oleskelualueeksi.

Ruukinkankaan monitoimitalon suunnittelua jatketaan

Kunnanhallitus on hyväksynyt kunnan tulevaisuuden toimitilatarpeita kartoittaneen työryhmän esityksen, jonka mukaan Ruukinkankaalle aletaan suunnitella uutta monitoimitaloa. Työryhmän laatimassa selvityksessä todetaan muun muassa, että Ruukinkankaan peruskoulun laaja-alaisiin peruskorjauksiin ei enää kannata ryhtyä rakennuksessa tehtyjen tutkimusten, teknisen käyttöiän ja käyttäjäkokemusten perusteella.

European Town of Sport 2018 -palkinto luovutetaan Suomussalmelle itsenäisyyspäivänä

ACES Europen vuoden urheilukaupunkien palkinnot jaetaan 6. joulukuuta klo 17:30 Brysselissä Euroopan parlamentissa. Suomussalmi on saanut historiallisen nimityksen vuoden 2018 eurooppalaiseksi urheilukau-pungiksi Town of Sport -kategoriassa. Tilaisuudessa Suomussalmen kuntaa edustavat kunnanhallituksen puheenjohtaja Pentti Moilanen, sivistysjohtaja Sirpa Mikkonen ja lukion rehtori Julia Pohjanoja-Kela.