Kirkonkylän entisen koulualueen kunnostamista suunnitellaan

Tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan 14.12.2017 kunnanvaltuutettu Jukka-Pekka Alangon valtuustoaloitteen. Aloitteessa esitettiin, että Suomussalmen kunta yhdessä kyläläisten kanssa laatii yksityiskohtaisen suunnitelman aikatauluineen kirkonkylän entisen koulualueen käytöstä poistettujen rakennusten purkamiseksi ja kunnostaa alueen asukkaiden yhteiseksi oleskelualueeksi.

Ruukinkankaan monitoimitalon suunnittelua jatketaan

Kunnanhallitus on hyväksynyt kunnan tulevaisuuden toimitilatarpeita kartoittaneen työryhmän esityksen, jonka mukaan Ruukinkankaalle aletaan suunnitella uutta monitoimitaloa. Työryhmän laatimassa selvityksessä todetaan muun muassa, että Ruukinkankaan peruskoulun laaja-alaisiin peruskorjauksiin ei enää kannata ryhtyä rakennuksessa tehtyjen tutkimusten, teknisen käyttöiän ja käyttäjäkokemusten perusteella.